WINTERPREISE 2023/2024

HAUPTSAISON

23.12.2023 - 13.01.2024 &

27.01.2024 - 10.02.2024 &

24.02.2024 - 06.04.2024 

 Preise pro Tag

2 Personen

 jede weitere Person/Tag

Wohnung 1

120,– EUR 25,– EUR

Wohnung 2

180,– EUR 25,– EUR

Wohnung 3

120,– EUR 25,– EUR

zzgl. Endreinigung Wohnung Nr.1 und Nr.3 EUR 85,– / Wohnung Nr.2 EUR 100,– pro Aufenthalt und derzeit Gästetaxe (ab 01.12.2022) 3,90 EUR pro Person/Tag ab 14 Jahren.

 

 FASCHING

10.02.2024 - 24.02.2024
 

Preise pro Tag

2 Personen

jede weitere Person/Tag

Wohnung 1

140,– EUR

25,– EUR

Wohnung 2

200,– EUR

25,– EUR

Wohnung 3

140,– EUR

25,– EUR

zzgl. Endreinigung Wohnung Nr.1 und Nr.3 EUR 85,– / Wohnung Nr.2 EUR 100,– pro Aufenthalt und derzeit Gästetaxe (ab 01.12.2022) 3,90 EUR pro Person/Tag ab 14 Jahren.

 

NEBENSAISON 

05.12.2023 - 23.12.2023 &
13.01.2024 - 27.01.2024 

Preise pro Tag

2 Personen

jede weitere Person/Tag

Wohnung 1

110,– EUR

25,– EUR

Wohnung 2

170,– EUR

25,– EUR

Wohnung 3

110,– EUR

25,– EUR

zzgl. Endreinigung Wohnung Nr.1 und Nr.3 EUR 85,– / Wohnung Nr.2 EUR 100,– pro Aufenthalt und derzeit Gästetaxe (ab 01.12.2022) 3,90 EUR pro Person/Tag ab 14 Jahren.


  • Angebote